top of page
  • Writer's pictureTeam evisit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, vanzelfsprekend toch?

Waar moet je beginnen? Gelukkig heeft MVO Nederland een prachtig systeem waar je stapsgewijs doorheen wordt genomen en uitgedaagd wordt verder te denken. Het resultaat mag er zijn.


Voor het 4e jaar op rij hebben we vorige week ons MVO certificaat niet alleen verlengt maar zelfs verbetert. Ieder jaar wordt onder begeleiding van MVO Nederland gekeken of wij ons nog steeds inzetten op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit is een heel proces. Aan de hand van een checklist welke door MVO Nederland aangeleverd wordt loop je door jouw register. Alles wat je beweert te doen moet je onderbouwen met bewijs. evisit heeft twee thema's gekozen welke zij belangrijk vindt.


1. Dataprotection. Onze klanten vertrouwen ons persoonsgegevens toe van hun genodigden, wij willen dat zij dit met een gerust hart kunnen doen. Vorig jaar scoorde wij op dit thema 75%, dit jaar de volle 100%. Dit doen wij door te werken conform ISO27001, dit certificaat hebben wij behaald in 2017. MVO NL heeft kunnen kijken in onze systemen hoe wij dit georganiseerd hebben.


2. Health & Safety at work is het tweede thema waar wij voor gekozen hebben. Bij evisit vinden we het belangrijk dat er een goede werk / privé balans is. Wij sturen op het opnemen van vakantiedagen en het snel mogelijk compenseren van overuren. Ook hier scoren we hoog namelijk 75%.


Ons doel voor de volgende audit is te zorgen dat wij nog steeds 100% scoren op data protectie en het nog beter zullen gaan doen op het gebied van goed werkgeverschap (Health & Safety at work). Zo langzamerhand is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor evisit vanzelfsprekend geworden!


Renee van Tuyll van MVO NL hartelijk dank voor de professionele en prettige begeleiding!

Comments


bottom of page