top of page
MVO-afbeelding-LR.jpg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Oog voor transparantie, impact op de omgeving, en respect voor belanghebbenden en wetgeving. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt in dat een bedrijf zich inzet om verantwoordelijkheid te dragen voor mens, milieu en de maatschappij. Het bedrijf houdt dus in de kernactiviteiten rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op betrokkenen en de omgeving.

 

MVO bij evisit

Bij evisit vinden we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk. Om deze reden hebben we dit in een rapport laten opnemen in het MVO-register. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap. Onze speciale aandacht heeft gezondheid en veiligheid op het werk. Wij zien erop toe dat onze medewerkers een gezonde work-life balance hebben, door te monitoren of er genoeg vrije dagen worden opgenomen. 

 

MVO-register
Wat is het mvo-register?
Het MVO-register is een databank met informatie van bedrijven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Stichting MVO-Register stelt deze informatie van bedrijven beschikbaar en beoordeelt dit op betrouwbare wijze. Het doel hiervan is het creëren van transparantie over de manier van ondernemen van verschillende bedrijven. Daarnaast gaat Stichting MVO-Register na of de uitspraken die een bedrijf doet over MVO ook worden nagekomen. 

 

Het resultaat: verificatieverklaring en 5 sterren op de TIM-meting
De TIM-meting van Stichting MVO-Register onderzoekt in hoeverre een bedrijf voldoet aan de criteria op de gebieden Transparantie, Impact en Management. Bij evisit behaalden wij op deze meting de maximale score van 5 sterren! Daarnaast hebben wij een verificatieverklaring in ontvangst mogen nemen die de betrouwbaarheid van de claims en informatie in het MVO-rapport in het MVO-Register bevestigt.
 

bottom of page