top of page
  • Writer's pictureTeam evisit

In welke situatie komt de accountmanager module goed van pas?

De accountmanager module komt goed van pas bij zowel grote als kleine evenementen.

 

We geven hieronder enkele voorbeelden van situaties waarin je de accountmanager module kunt gebruiken:


1.     Evenementen waarbij een placering gewenst is

Je organiseert een evenement waarbij het belangrijk is om specifieke zitplaatsen toe te wijzen aan de gasten. Denk bijvoorbeeld aan een groot personeelsfeest gehouden in een theaterzaal, waar elke gast zijn of haar eigen gereserveerde stoel heeft. Voorafgaand aan het evenement heb je de mogelijkheid om de zitplaatsen te selecteren. De gasten ontvangen een toegangsticket met een stoelnummer erop, zodat zij bij aankomst direct weten waar ze moeten zitten.

Je kunt ook denken aan een wat kleiner evenement, zoals een diner voor zakelijke relaties. Door vooraf een tafelindeling te maken, kun je ervoor zorgen dat de juiste gasten bij elkaar aan tafel zitten.

 

2.     Evenementen waar meerdere personen uitnodigingen mogen versturen

Je organiseert een evenement, bijvoorbeeld een conferentie, een bedrijfsbijeenkomst of zelfs een feestelijk gala. In plaats van één persoon verantwoordelijk te maken voor het versturen van alle uitnodigingen, kies je ervoor om het proces te verdelen over meerdere personen binnen je team of organisatie. Iedere persoon krijgt een speciaal gebruikersaccount toegewezen, waarmee zij gemachtigd zijn om uitnodigingen te versturen.

Deze aanpak biedt verschillende voordelen. Allereerst verspreidt het de verantwoordelijkheid over meerdere personen, waardoor de last niet op één persoon rust. Hierdoor wordt de kans op fouten verminderd. Bovendien stelt het toewijzen van aparte gebruikersaccounts iedere persoon in staat om zijn of haar unieke stijl toe te passen bij het verzenden van de uitnodigingen. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een persoonlijke touch of relevante details die specifiek zijn voor hun uitnodiging.

 

3.     Evenementen waarbij de capaciteit van het evenement is verdeeld onder verschillende afdelingen

Je organiseert als bedrijf een netwerkborrel. Deze netwerkborrel is niet alleen voor de medewerkers zelf, maar ook voor hun relaties, zoals familie, vrienden, en zakelijke contacten. Voor deze netwerkborrel zijn toegangstickets vereist. Je kunt er dan voor kiezen om de verdeling van deze tickets te structureren op basis van de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Elke afdeling krijgt dan een specifiek aantal tickets toegewezen. Dit zorgt voor een duidelijke verdeling van de toegangstickets en dat de voortgang van het uitnodigingsproces goed gewaarborgd kan worden.  

Comments


bottom of page