top of page

RVV Landelijke Inspiratieweek

5-daags online evenement

Een 5-daags online evenement met meer dan 750 bezoekers!

  • Betrokken bij de keuze voor de juiste tool

  • Inrichten van de online tool (Hopin) met wel 32 verschillende sessies

  • Sprekers geïnstrueerd tijdens een demo

  • Inrichten van verschillende test events

  • Rol als host tijdens online event

  • Meer dan 750 bezoekers


Regelmatig worden er door de Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (RVV) bijeenkomsten georganiseerd waarin actuele thema’s besproken worden. Zo ook nu, maar door Covid-19 kreeg deze bijeenkomst een zeer bijzondere toon. Niet alleen was het een van de onderwerpen, maar ook hield het de RVV ervan om het evenement fysiek te houden. Er moest dus een andere optie gevonden worden om de alternatieve zorgmogelijkheden bespreekbaar te maken!


De beweging RVV, van regels naar relaties, heeft als doel mensen het belangrijkste te maken in de zorg en niet de regels en protocollen die nu de overhand nemen. De balans tussen de mensen die zorg nodig hebben en die dat willen geven. Covid-19 heeft het naleven van regels en protocollen alleen maar strenger gemaakt dus een bijeenkomst hierover was juist nu hard nodig.


Samen zijn wij op zoek gegaan naar een online platform die het beste paste bij hun evenement, in dit geval Hopin. Deze tool kan namelijk gemakkelijk het grote publiek aan dat er verwacht werd.


Voordat het evenement gehouden kon worden moest er nog heel wat gebeuren. Zo is er een demo gegeven voor de sprekers, zodat de sprekers vertrouwen kregen in de online tool en zijn er verschillende test events gemaakt. Voor het online event zelf hebben we per sessie een apart event ingericht in Hopin en zo werden er maar liefst 32 aparte events ingericht!


Ook zijn wij tijdens het evenement aanwezig geweest als host om ondersteuning te bieden. Hiernaast hebben we door toevoeging van de Customer Care ook de bezoekers kunnen assisteren bij vragen over het evenement of om ze door Hopin heen te begeleiden.


Het resultaat hiervan waren 5 inspirerende dagen met leerzame sessies. Wij willen de Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en Milene graag bedanken voor de samenwerking!

bottom of page