top of page
  • Writer's pictureTeam evisit

Nieuwe regels voor online ticketverkoop

Updated: Oct 19, 2020

evisit is samen met haar online betalingspartners volledig op de hoogte van de mogelijkheden voor het online kopen van tickets voor jouw evenement. Sinds januari 2017 is de regelgeving van online betalingen aangescherpt. Wil je betaalde tickets aanbieden voor jouw evenementen, dan kan dat snel en eenvoudig met evisit. De huidige regelgeving voor online ticketverkoop houdt in dat de koper op de hoogte moet zijn van een aantal specifieke gegevens. Dit is opgedeeld in drie onderwerpen; annuleringsvoorwaarden, het bedrijf dat de gelden ontvangt en de gegevens van het event. Zie hieronder de details:

Annuleringsvoorwaarden

Heeft de klant een mogelijkheid om te annuleren? Zo ja, waar kan de klant annuleren? Binnen welke termijn kan de klant annuleren? Zitten er kosten verbonden aan het annuleren? De mogelijkheid om niet te annuleren is ook een optie, maar dan moet dit wel gepubliceerd zijn


Naam bedrijf dat gelden ontvangt Naam + KvK, BTW-nummer en adresgegevens van het bedrijf moeten allemaal gepubliceerd worden. Dit mag natuurlijk wel ergens in de voorwaarden onopvallend verwerkt worden.


Gegevens event Zorg dat de naam van het bedrijf dat het event organiseert zichtbaar is. Een telefoonnummer voor contact is ook erg belangrijk.

bottom of page